18. Mart

Običnom čoveku sam potreban da bih mu pomogao.

Velikom čoveku sam potreban da bih mu služio.

Bogu sam potreban da bih igrao žmurke sa Njim.

Meni je potreban običan čovek da bih ga voleo.

Potreban mi je veliki čovek da bih bio voljen.

Potreban mi je Bog i samo Bog da volim i budem voljen.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs