6. Mart

Moja težnja je moj preobražaj u novinu

života svetlosti.

Moje nezadovoljstvo je umnogostručena moć

iskazivanja propasti i delovanja propasti

u mom životu.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs