Mart

1. Mart

Moj cilj je da da budem ono što nisam: ljudsko biće uzdignuto do božanskog.

Moj cilj je da vidim ono što nisam video: Božije savršeno savršenstvo u oblasti Njegovog ispoljavnja.

Moj cilj je da dajem ono što nisam dao: moj dah Bogu, a Božji Dah ljudima.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs