19. Februar

Moj život je ispit kada volim samog sebe..

Moj život je ekskurzija kada me voli Bog.

Moj život je ozbiljna koncentracija kada pokušavam da usavršim moj život.

Moj život je čisto prosvetljenje kada Bog želi da usavrši moj život i usavršava ga.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs