24. Novembar

Volim svoju dušu jer me ona uvek nadahnjuje.

Volim svoj vital jer on uvek obećava da će postojati.

Moja duša voli mene zbog onoga što sam. Moja duša voli moj vital zbog onoga što on može postati.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs