3. Januar

Ne takmičim se sa svetom.

Takmičim se sa sopstvenim neznanjem.

Ne upoređujem se sa svetom.

Upoređujem se sa savršenstvom moje duše.

Ne sarađujem sa glupošću sveta. Sarađujem sa najčistijom iskrenošću mog srca.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs