14. Oktobar

Došao sam u svet da poboljšam, a ne da dokazujem. Poboljšanje je sa duhovne tačke gledišta evolucija. Ova evolucija je Božija sopstvena evolucija u meni i kroz mene.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs