13. Avgust

Živim sa svojom zadovoljavajućom mogućnošću. Prepustio sam svoje prilike ljudima. Ponudio sam svoje obaveze Bogu.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs