2. Januar

Šta ja činim?

Prepuštam Bogu da misli za mene.

Šta još činim?

Puštam da Bog govori kroz mene.

Šta još mogu da učinim?

Mogu da dopustim Bogu da me učini onako božanskim i savršenim

kao što je On.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs