3. Jul

Oslobođenje je savršeno ispoljavanje odricanja. Odricanje je zagrljaj sveispunjavajuće svetlosti slobode.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs