2. Jul

Ja pripadam mom Voljenom.

Gle, Njegova spontana Ljubav teče ka meni.

Moj Voljeni je moj. Gle, moj spontani vapaj odvodi me Njemu.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs