17. Januar

Moli se sa strahom.

Bog proliva gorke suze.

Moli se sa ljubavlju.

Bog se osmehuje sa Lepotom Zlatne Zore.

Moli se sa svim onim što imaš.

Bog leti ka tebi da te primi u zagrljaj.

Moli se sa svim onim što jesi. Bog postaje tvoje Oslobođenje.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs