15. Jun

Nauka mi govori šta je svet i kako svet izgleda. Joga mi govori šta su ljudski problemi i kako mogu da budu rešeni.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs