13. Jun

Neminovna opasnost od osuđivanja ne sprečava me da ubijam druge. Neminovna opasnost od osuđivanja ne sprečava me da se naljutim na svog brata. Ono što me sprečava da ubijam druge je unutrašnje i spoljašnje jedinstvo mog života sa njima. A ono što me sprečava da se naljutim na svoju braću je moja iskrena zabrinutost za njihovo neznanje.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs