2. Jun

Nijedno odricanje ne može se narediti.

Nijedno odricanje ne može se zahtevati.

Odricanje mora da ponikne iznutra.

Odricanje mora da poteče spolja.

Čovek se odriče ispraznosti njegove noći neznanja.

Bog najavljuje čoveka, Svetlost Beskraja.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs