14. Januar

Voli svet.

Bićeš izložen podozrenju.

Voli Boga.

Bićeš oslobođen od ograničenja.

Voli svet sa osećajem da je svet Bog.

Oživećeš istinu.

Voli Boga sa osećajem da je Bog svet. Ovekovečićeš istinu.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs