17. Maj

Mašta me uznosi u nebesa da vidim Boga.

Nadahnuće me odvodi do najudaljenijeg kutka na planeti da vidim Boga.

Težnja mi govori da će mi odozgo spustiti Boga.

Vizija mi kaže da će mi izdaleka dovesti Boga.

Ostvarenje mi kaže da nigde ne treba da idem da bih video Boga.

Odlaziti negde spolja da bi se video Bog biće čin krajnje gluposti.

Da mi Bog odnegde dolazi je besmislica. Bog je tamo gde sam ja.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs