13. Maj

Moj um ceni istinu kada je vidi.

Moje srce se divi istini kada je oseti.

Moje telo poštuje istinu kada je dokuči. Moja duša voli istinu jednostavno zato što istina postoji.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs