Maj

1. Maj

Misticizam ima sopstveni jezik. On se zove intuicija. Mistik sedi na krilima ptice intuicije i leti ka Konačno Stvarnom. Intuicija podrazumeva trenutno otkrovenje. Intuicija otkriva savršeno jedinstvo Transcendentalne Vizije i Apsolutne Stvarnosti.

From:Sri Chinmoy,Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/mfs