Deo V - Zlatni Brod

The Golden Boat1

Draga deco, Zlatni Brod nije moj. Ovaj Brod pripada Svevišnjem. Mi smo svi putnici na ovom Brodu. Možete reći da sam ja iskusan putnik jer sam na ovom Brodu duže nego vi. Ali želim da kažem da ovaj Brod pripada Svevišnjem. Sada ima nekoliko stotina putnika na ovom Brodu, ali osvanuće dan kada ćemo imati sedam hiljada putnika, pa čak i više. A u bliskoj ili dalekoj budućnosti, ovaj Brod Svevišnjeg, u kome sada svi sedimo, poneće ka Zlatnim Obalama Onostranog ne samo sedam stotina ili sedam hiljada pojedinaca, već čitavo čovečanstvo. Transcencendentalni Svevišnji u Njegovom Zlatnom Brodu će nas sve poneti ka Zlatnim Obalama večno prevazlazećeg Onostranog.

Ako je ljudsko u meni blagosloveno sposobnošću da napiše 208 poema za jedan dan, tada se molim Svevišnjem u meni da mi podari sposobnost da vam, moja slatka deco, dvadeset miliona puta ponudim najdublju blagoslovenu zahvalnost mog srca. Vi ste moja inspiracija i u vama je moj Cilj. Ispoljavajući Svevišnjeg u svakome od vas, ispuniću zadatak koji mi je Bog dao. Sa vama sam započeo svoje putovanje i sa vama ću večito putovati u Brodu Svevišnjeg Pilota. Naše putovanje nikada se neće završiti. Neće biti kraja putovanju za našeg Svevišnjeg Pilota, večnog Gurua, jedinog Gurua ovde na zemlji i tamo na Nebu.

Ljudsko u meni će napisati još mnogo više poema. Može da se desi da će ljudsko u meni za jedan dan napisati i veći broj pesama od ovog koji smo danas već ponudili celom svetu. Ali, ponovo ću vam reći, kao što sam vam uvek govorio, da tu nije u pitanju količina na štetu kvaliteta. Svevišnji u meni mi zapoveda da pišem poeme i uveravam vas da mi On takođe daje i sposobnost da postignem kvalitet. Svevišnji u meni i pesnik u meni idu zajedno. Svevišnji je i moja unutrašnja vizija i moja spoljašnja procena.

Mnogi ljudi mogu da napišu stotine ili hiljade poema. I ja ću napisati na hiljade, ako je to Volja Svevišnjeg. Ali božansko u meni priziva Svevišnjeg da mi podari samo jedan dar, a to je zahvanost vama, deco moja, za ono što ste uradili za mene i što ćete uraditi za mene kroz Večnost. Ovo osećanje zahvalnosti želim da kao venac obavijem oko vrata svakog tragaoca za transcendentalnom Istinom, jer to svaki tragalac zaslužuje.

Sa druge strane, želim da kažem da ovo nije moj brod; to je Brod Svevišnjeg. Ja sam iskusni član posade na brodu. Kao što sam vam uvek govorio, ja sam jedan od vas; ja sam vaš brat. Naš Otac je neko drugi. Ja sam rođen u duhovnoj porodici nekoliko godina pre vas, pa je prirodno da bi trebalo da sam malo više napredovao od vas. Sada sam u prilici da vam govorim o Svevišnjem koji je naš večni Otac, večna Majka, večni Voljeni. Trudim se da naučim svakog od vas da izraste u samu Njegovu Sliku. Ja vam pokazujem gde je naš Otac i time je moja uloga gotova.

Svevišnji je uvek u procesu prevazilaženja Njegove sopstvene evoluirajuće Svesti. U svakoj sekundi on prevazilazi granice Njegovog sopstvenog Prevazilaženja. Zato kažemo da je On u procesu večito prevazilazeće Stvarnosti, Božanstvenosti i Besmrtnosti. Danas se molim Svevišnjem Pilotu da mi podari priliku i sposobnost da bezbroj puta ponudim moju blagoslovenu zahvalnost svakom od vas, jer mi je svaki učenik, svaki tragalac, dao priliku da služim Svevišnjem u njemu. Ne treba vi da budete ponosni na vašeg takozvanog vođu na zemlji; ja u svakom trenutku treba da budem ponosan na vas i da vam nudim moju najduševniju zahvalnost. Vi ste mi dali priliku i vi ste me izabrali da svima vama posvećeno i odano služim.


IJ 35. Učenici Šri Činmoja su 5. februara 1974. godine proslavili to što je Učitelj tog dana završio 208 poema. Nakon što se divio velikom brodu ispunjenom poklonima od njegove duhovne dece, Šri Činmoj je govorio o njegovom Zlatnom Brodu.

From:Šri Činmoj,Unutrašnje putovanje, Agni Press, 1977
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/ij