Učiteljeve najbolje poeme

Jednog dana duhovni Učitelj je ugledao svoje dve učenice kako se bukvalno savijaju u njegovoj bašti, okružene svim njegovim knjigama poezije, sa veoma tužnim i zbunjenim izrazima lica.

„Kćeri moje, o čemu se radi?“ upitao je. „Zašto izgledate tako zbunjeno?“

Jedna je odgovorila: „Učitelju, prošle nedelje si od nas tražio da izaberemo neke od tvojih poema za antologiju. Ali, prošle noći si nam rekao da sve tvoje poeme imaju visok standard, bez obzira koji nivo svesti izražavaju. Zar to ne znači da nijedna poema nije bolja od druge?“

Učitelj reče: „Hajde da upotrebim analogiju da bih odgovorio na vaša pitanja. Ako odete u prodavnicu gde prodaju ženske tašne, neke od njih će biti prelepe. Neke su zlatne, neke su sa ukrasima, itd. Cena će se razlikovati od tašne do tašne – neke mogu koštati dva dolara, neke dvadeset, pa i više. Ako osoba nema previše novca i ne može priuštiti da kupi tašnu od dvadeset dolara, šta će se onda dogoditi? Osoba mora biti zadovoljna onom tašnom koju može da kupi. U neku ruku, možete reći da je ta tašna lošija. Za ženu koja ima novca da kupi tašnu od dva dolara, tašna koju će kupiti će biti najskuplja i najlepša jer ta tašna u okviru njene sposobnosti.

„Moramo da sagledamo standard osobe. Ako osoba nema veoma uzdignutu svest, biće poema koje će biti u skladu sa njenim standardom i koje će joj prijati. A ako neko ima visoku, uzdignutu svest, tada će biti poema koje će njemga zadovoljiti. . Svest osobe koja čita je veoma važan činilac. Ako neko ne može dobro da meditira, biće zadovoljan onom vrstom poema u kojima pišem da je moje telo ovo, a moj vital ono. Ali, ako neko ima veoma visoku svest, njemu će se dopasti poeme koje izražavaju moju najuzvišeniju filozofiju. Duhovna visina reči će mu se zaista dopasti.“

U tom trenutku je druga devojka rekla: „Učitelju, pojasnio si nam. Ali pošto si tražio od nas da napravimo izbor tvoje poezije, koji bi kriterijum trebalo da primenimo?“

Učitelj je objasnio dalje. „Pri razmatranju kriterijuma koje treba primeniti, moramo da napravimo nekoliko kategorija. U jednoj kategoriji, poeme će biti procenjene prema njihovoj apsolutnoj duhovnoj visini. Naravno, duhovni ljudi će procenjivati duhovnu visinu. Ako poema izražava božansku čežnju, na primer, ta vrsta poeme će biti na duhovnoj strani. U drugoj kategoriji će poeme biti procenjene prema modernom stilskom pristupu. Na primer, recimo da sam ja upražnjavao prilično slobodan stil – ne kao besni slon – ali sam pisao sa velikim samopouzdanjem. Zatim, biće i drugih kategorija poema koje su duhovno ili mentalno prosvetljene, i one su za čitaoce koji izražavaju zemaljsku težnju ili Nebesko prosvetljenje.

„Biće vam potrebno bar deset kategorija. Jedino na taj način možete ispravno proceniti moju poeziju ili napraviti mudar izbor. Pošto sam napisao par hiljada poema, možete lako imati deset kategorija. Ne može postojati samo jedno, zadovoljavajuće gledište. Ako procenjujete samo na osnovu duhovne visine, na primer, taj izbor neće sve zadovoljiti. Čak i moje poeme koje izražavaju moje najviše ostvarenje i otkrovenje – moje najistaknutije poeme – se ne dopadaju svima. Mnogim ljudima se dopadaju one poeme koje govore o frustraciji i ispraznosti života. Pogledajte samo razliku između te dve vrste poema. Jedne izražavaju visinu mog ostvarenja, kada sam jedno sa Svevišnjim. U drugima sam potpuno poistovećen sa ogromnom frustracijom i uništenjem svesti koja je vezana za Zemlju. Ali, mnogo puta su baš te poeme citirane i čuo sam da mnogi ljudi vole te poeme više od onih koje su u drugoj kategoriji. I tako, svakom se sviđaju i svako ceni poemu u skladu sa sopstvenom potrebom.“

The first girl smiled and said, "Before you came, Master, we were both more in the world of frustration than in the world of spirituality. I wonder what our selection would have been like at that time."

Prva devojka se nasmešila i rekla: „Učitelju, pre nego što si došao, obe smo bile mnogo više u svetu frustracije nego u svetu duhovnosti. Pitam se kako bi izgledao naš izbor.“

Učitelj je blagoslovio obe devojke sa puno naklonosti i rekao: „Tako je. Zašto je potrebno da razgovaramo o različitim pojedincima koje vole različite vrste poezije? Uzmimo samo jednu osobu. Njegova svest se stalno menja, njegovi standardi se menjaju. On će pročitati jednu pesmu nakon svoje jutarnje meditacije i osetiće da je to jedna od mojih najboljih poema. Tada će tokom dana pročitati drugu poemu i osetiti da mu se baš ta najviše dopada jer odgovara njegovim potrebama u tom trenutku. Naveče, ako se u toku dana susreo sa razočarenjem i drugim problemima, dopašće mu se i poistovetiće se sa poemom koja izražava njegovo osećanje frustracije. Neće uopšte razmišljati o poemi koja mu se ujutru dopala. I zato je neophodno da se izabere širok spektar poema koje izražavaju mnoga raspoloženja i potrebe, ljudske i božanske.“ 26 Juli, 1974.

From:Sri Chinmoy,Božija nova filozofija, Agni Press, 1974
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/gnp