36. Pitanje: Može li Bog Sebe da otkrije ljudskom umu?

Šri Činmoj: Svakako, Bog može i otkriva Sebe ljudskom umu, upravo kao što On otkriva Sebe ljudskom srcu i ljudskoj duši. Jedino što um prvo mora da bude potpuno prosvetljen. Jednom kad je srce probuđeno, moguće je da Bog deluje u dovoljnoj meri u i kroz srce koje teži. Slično tome, ako je fizički um, intelektualni um, sofisticiran um probuđen i prosvetljen svetlošću srca, koja dolazi iz duše, onda Bog može lako da otkrije i ispolji Sebe i tu takođe. Ali fizički um mora da teži svesno. Mora da priziva svetlost odozgo. Jednom kad je prosvetljen, Bog će zasigurno otkriti Sebe u ljudskom umu i kroz ljudski um.

From:Sri Chinmoy,Zemaljsko nebeski život zaljubljenika u Boga, deo 2, Agni Press, 1974
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/gdl_2