Pitanje: Guru, ako je zahvalnost najlepša stvar na Zemlji, kako učenik može osećati više zahvalnosti prema svom Guruu?

Šri Činmoj: Učenik može imati više zahvalnosti prema svom Učitelju kroz samodavanje. Samodavanjem učenik postaje ono što je želeo da bude i beskrajno više. Želeo je da ima mrvicu Mira, malo Svetlosti, malo Blaženstva. To je bila njegova nada. Ali, kada krene sa istinskim samodavanjem božanskoj svrsi u njegovom Učitelju, tada umesto mrvice, dobiće Mir, Svetlost i Blaženstvo u beskrajnoj meri. A sa druge strane, ako tragalac misli, da će davanjem dobiti još više zauzvrat, to nije pravo samodavanje. To je pogodba. Dok daje treba da oseća da čak iako ne dobije ništa zauzvrat, on će davati jer dobija inspiraciju iznutra. Da li će dobiti nešto zauzvrat od svog Učitelja ili od Svevišnjeg nije njegova stvar. Njegova stvar je da daje, a stvar Svevišnjeg je da li će ili neće dati nešto zauzvrat. Ako učenik oseća da će davanjem steći krajnju radost dok daje i ako ne razmišlja da će dobiti mnogo više zauzvrat, tada zahvalnost mora da osvane u njegovom životu. Kada tragalac sa radošću, spontano daje, ako samo delovanje pruža radost, a ne i očekivani rezultat, tada je život tragaoca automatski blagosloven. A u tom blagoslovu tragaočeva zahvalnost prema Svevišnjem u njegovom Učitelju raste.

From:Sri Chinmoy,Zvezdana galaksija lepote, Agni Press, 1974
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/gbs