Pitanje: Kako možemo da se poistovetimo sa lepotom naše duše?

Šri Činmoj: Pre svega, treba da osetimo da je duša sva lepota iz samo jednog razloga: jer je duša svesno svesna Boga. Duša je svesno svesna Boga u svakoj sekundi, dvadeset i četiri sata dnevno. Zato je duša sva lepota. Ako želimo da budemo sva lepota, kao duša, i mi moramo da budemo svesni Božijeg Prisustva u svakoj sekundi našeg života. Ti želiš da se poistovetiš sa lepotom duše. To je izuzetna ideja, izuzetna težnja. Ako možeš da postaneš potpuno svesna Božjeg delovanja u tebi i kroz tebe u svakoj sekundi tvog života, tada ćeš se poistovetiti sa beskrajnom Lepotom. Bog je bekrajno lepši od tvoje duše, moje duše ili bilo čije duše. Ako možeš da imaš slobodan pristup beskrajnoj Lepoti što je Bog, automatski postaješ jedno sa lepotom duše, jer je duša beskrajno mali deo Lepote koju Bog otelovljuje. Ako odeš do Izvora, uzimaš sve do mile volje. Ako želiš da budeš jedno sa lepotom duše, tada pomisli na savršenu Lepotu, Boga. Ako Bog želi, tada ti može dati svu Njegovu Lepotu ili ono što zapravo želiš, poistovećenje sa lepotom duše.

From:Sri Chinmoy,Zvezdana galaksija lepote, Agni Press, 1974
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/gbs