Pitanje: Ima li naznaka u svetu oko nas o višim oblicima lepote?

Šri Činmoj: Viši oblici lepote se uvek trude da izraze svoju suštinu kroz materijalne stvari, kroz prirodu, kroz događaje ili iskustva u životu, kroz ideje i ideale. Iskustva u životu su veoma često izrazi ili otkrovenja više lepote. Kada pogledamo dete, lepota koju vidimo je samo izraz više lepote koja je otelovljena u njemu. Kada pogledamo cvet, cvet predstavlja lepotu višeg sveta koja je u njemu otelovljena i izražena. Kadgod vidimo lepotu na Zemlji, moramo da znamo da je ona uvek izraz neke više lepote. Kada vidimo osobu koja je lepa, moramo da znamo da ta lepota nije površinska. Božansko ispoljava svoju stvarnost kroz fizičko. Tako je lepota u fizičkom uvek izraz neke više lepote. Ali, mi možda ne koristimo ovu lepotu na božanski način. Cvet je lep, ali ćemo mi možda samo zgrabiti cvet i pokidati ga na komade. Ono što treba da uradimo je da naučimo da vidimo i koristimo ovu zemaljsku lepotu na božanski način.

From:Sri Chinmoy,Zvezdana galaksija lepote, Agni Press, 1974
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/gbs