Pitanje: Kako možemo da unesemo lepotu u naš fizički um?

Šri Činmoj: Uzaludno je pokušavati da se unese lepota u fizički um osim ako fizički um nije preobražen unutrašnjom svetlošću – svetlošću srca ili duše. Ako to uradite, biće kao da ste bacili nešto vredno u smeće. Fizički um je kao kanta za smeće. Kakva je svrha unošenja lepote u nešto što je preterano ružno i nečisto u svakom smislu. Ono što najpre treba da uradite jeste da pročistite um. Lepota je čistota; lepota i čistota idu zajedno. Kada je um veoma čist, on je lep. Nema ničeg ružnog ni nebožanskog što će se usuditi da uđe tamo. Najpre treba da se pročisti fizički um što je više moguće. Kada ste ga podrobno pročistili, tada možete da unesete božansku lepotu u njega kroz unutrašnji plač. Kada je um pročišćen i prosvetljen sama stvar koju tamo želiš da postaviš će doći automatski odozgo.

Neko prebivalište će zaokupljati stanovnici istog standarda. Ako je to dobro mesto, tu će biti dobri ljudi. Ako je hram, tu će ići duhovni tragaoci. Ako je loše mesto, tu će biti loši ljudi. Zato, kada pročistiš fizički um, automatski će u njega ući lepota.

Kada želiš da nešto očuvaš u materijalnom svetu, čuvaš ga u posudi koja je čista. Ako imaš nešto čisto i božansko – recimo, materijalni objekat – nećeš ga postaviti na nebožansko, ružno mesto; postavićeš ga na neko mesto koje je, takođe, lepo i čisto. Ako imaš cvet, stavićeš ga na oltar, a ne u frižider ili u orman. Slično tome, ako želiš da zadržiš lepotu u fizičkom umu, moraš um da učiniš veoma čistim i božanskim.

From:Sri Chinmoy,Zvezdana galaksija lepote, Agni Press, 1974
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/gbs