Pitanje: Kakva je razlika između toga da se u meditaciji ide visoko i da se ide duboko?

Šri Činmoj: Metodi meditacije se veoma razlikuju, iako na kraju visina i dubina postaju jedno. Kad hoćemo da idemo duboko u meditaciji, počinjemo svoje putovanje od srca. Duhovno srce je polazna tačka. Odatle, dubina nije nadole ili nazad, već unutra. Trebalo bi da osetimo da kopamo ili putujemo duboko, duboko, veoma duboko u svoje srce. Ali, to nije poput kopanja nadole, negde daleko ispod naših stopala. Ne! Ispod kolena, počinje nivo nesvesnog. Ako idemo naniže, ne dobijamo duhovnu dubinu, već samo niske, niže, najniže nivoe svesti. Duhovno srce je beskajno prostrano; zato nema granice koliko duboko možemo da idemo. Nikad ne možemo otići preduboko; nikad ne možemo dodirnuti granice duhovnog srca, zato što ono otelovljuje prostrani svemir koji vidimo, a istovremeno je šire i prostranije od samog svemira.

Kad želimo da idemo visoko u meditaciji, onda se upravljamo naviše. Naša težnja ide naviše; mi se penjemo, penjemo neustrašivo prema Najvišem. Moramo da prođemo kroz um, kroz lotos sa hiljadu latica na temenu glave. I opet, ta razdaljina je veoma velika. Nema kraja našem putovanju naviše, zato što putujemo u Beskonačnost. Mi se penjemo prema večno prevazilazećem Onostranom. Što se tiče razdaljine, ako hoćete da merite, i naviše i unutra predstavljaju beskonačna putovanja prema jednom Cilju, Svevišnjem.

Međutim, mi ne možemo da se popnemo visoko koristeći jedino um. Moramo da još jednom prođemo kroz um, van uma, i uđemo u oblast duhovnog srca. Oblast duhovnog srca je beskrajno viša i prostranija i od najvišeg uma. Daleko van uma još uvek je oblast srca. Srce je bezgranično u svim pravcima, zato je u srcu i visina isto što i dubina.

Što više možete da se popnete, to dublje možete da zaronite. A opet, što dublje možete da zaronite, to više možete da se popnete. To se dešava istovremeno. Ako možemo da meditiramo veoma moćno, sigurno ćemo osetiti da idemo i veoma visoko i veoma duboko. I najviša visina i najdublja dubina su unutar duhovnog srca. Visina i dubina idu zajedno, ali, da tako kažemo, oni deluju u dve različite dimenzije. Ali, ako neko može da u svojoj meditaciji ode veoma visoko, onda on takođe ima sposobnost da zađe veoma duboko. To je stvar izbora.

From:Sri Chinmoy,Plameni talasi, deo 5, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/fw_5