Pitanje: Na šta misliš kad govoriš o bezuslovnoj predanosti Božijoj Volji i kako možemo da razvijemo taj kvalitet?

Šri Činmoj: Kad uradimo nešto bezuslovno, mi činimo nešto zaista veliko, a za to nam je potrebno mnogo priprema. Obično mi sve činimo uslovno. Odemo u prodavnicu, damo prodavcu novac, a prodavac nama da ono što nama treba. U ovom svetu je sve uzimanje i davanje. Mi razmenjujemo stvari podjednake vrednosti. Bog, međutim, ima svega u beskrajnoj meri. Ako učinimo nešto za Boga, ono što ćemo dobiti od njega daleko će prevazići naša očekivanja. Dobićemo mnogo više nego što smo dali. Ako damo Bogu mrvicu molitve, minut molitve, stvari koje će nam Bog dati biće veoma ispunjujuće. Ali, doći će vreme kada ćemo se moliti Bogu sa osećanjem da je to ono što On od nas želi da učinimo. Tad postajemo odabrani instrumenti Boga i predstavnici Boga na zemlji i tada osećamo da zaista ispunjavamo Boga na Njegov sopstveni Način.

Dok smo na Zemlji, mi ispunjavamo Boga u skladu sa našom ograničenom, veoma ograničenom sposobnošću. Svak ispunjava Boga na taj način. Ali, kad učinimo nešto sa svesnim osećanjem da to što činimo čini Bog u nama i pomoću nas, tada, čak i ako damo samo osmeh, u tom osmehu biće beskrajna mogućnost, beskrajna sposobnost.

U našem životu težnje će doći vreme kada ćemo, čim neko kaže „Bog“, osetiti da on govori o nama, a ne o nekom drugom. Sada je Bog treća osoba. Ja sam neko. Ti si neko. A Bog je treća osoba. Mi smo potpuno odvojeni, svak ima svoju ličnost. Ali, doći će dan kada ćemo se bezuslovno predati Božijoj Volji. Tada, kad nam se neko obrati, osećaćemo da Bog govori Bogu. To se, međutim, postiže postepeno. Potrebno je nekoliko meseci stalnog vežbanja da se razviju veoma jaki mišići. Bezuslovnu predanost je mnogo teže razviti. Za nju je potrebna svakodnevna vežba, a ta vežba je naša molitva, naša meditacija.

From:Šri Činmoj,Plameni talasi, deo 1, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/fw_1