Pitanje: Gospodine, da li smatrate da je neophodno da se u meditaciji zauzme određeni položaj, da se sedi u lotos položaju, na primer?

Šri Činmoj: To zavisi od pojedinca. Ako možete da pravilno udišete, moći ćete da meditirate čak i kad ležite. Glavno je držati kičmu uspravnu i pravu, a telo opušteno. Ima mnogo ljudi koji veoma dobro meditiraju sedeći na stolici. A ima mnogih koji sede u lotos položaju samo da se prave važni, dok njihov um nekud luta. Trebalo bi da znate koliko imate kontrole nad umom. Ako imate kontrolu nad umom, možete da meditirate dok trčite, dok razgovarate sa ljudima; ali, ako nemate kontrolu nad svojim umom, onda je bolje da sednete u neki ćošak u sobi i da Vam telo, a posebno leđa, budu uspravni. Obično, kad neko stupi na duhovni put, ulenji se. Meditacija mu je nešto novo i možda neće odmah postići zadovoljavajuće rezultate, ili možda neće imati neophodno strpljenje. Zato je njemu neophodno da se disciplinuje što je brže moguće. Ali, onom ko je već okusio neku unutrašnju hranu – unutrašnju Svetlost, Mir ili Blaženstvo – nije neophodno da prolazi kroz tako rigoroznu disciplinu, zato što mu je meditacija postala spontana. Dok hoda, dok obavlja kancelarijski posao, njegov um misli na Boga, on meditira na Boga. Dok razgovara sa nekim, samo njegova usta funkcionišu, ali je njegov um na drugom mestu! U Vašem slučaju, prosudite sami. Kad počnete da meditirate, šta se dešava? Ako Vam um počne da luta, onda morate da budete veoma pažljivi. Ako Vam um ne luta, ako znate kako da ga držite na uzdi, onda uopšte nije obavezno da sedite u lotos položaju dok meditirate.

From:Sri Chinmoy,Plameni talasi, deo 2, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/fw_2