Pitanje: Kad govoriš o nekoj naciji, govoriš kao da je to jedna osoba, ali nacija se sastoji od hiljada i miliona ljudi sa različitim nivoima svesti. Isto tako, kad govoriš o naciji kao pojedincu, to podrazumeva da postoji karmička prošlost. Kako da se pomiri ideja karme neke nacije sa činjenicom da unutar te nacije ima na milione ljudi sa sopstvenim individualnim karmičkim prošlostima, osim ako biti rođen u nekoj određenoj naciji nije deo naše individualne karme?

Šri Činmoj: Svaki pojedinac može da uzdigne ili snizi standard svoje nacije. Ako jedna osoba u nekoj naciji teži, svest te nacije se uzdiže. Moramo da osetimo da je nacija poput organizma koji se sastoji od miliona ćelija. Ako jedna ćelija postigne nešto sjajno, to je dostignuće čitavog tela. Ako jedna ćelija dostigne neku višu svest, svest celog tela se poboljšava. Sa druge strane, ako jedna ćelija postane slaba, bolesna, onda je celo telo oslabljeno. Svest nacije je kolektivni fenomen. Dostignuće svakog pojedinca uvećava dostignuće nacije kao celine. Slično tome, svaka nacija treba da oseća da je deo kosmičkog drveta. Dostignuće svake grane je dostignuće čitavog drveta.

Jedino ako se mi, kao nacija, trudimo da prevaziđemo svoja ograničenja, pa čak i svoja dostignuća, možemo biti savršeni. Dok prevazilazimo svoja ograničenja i nadmašujemo svoja dostignuća, mi osećamo da svesno ili nesvesno inspirišemo druge nacije. Ako one žive u vitalu, biće ljubomorne na nas. Ali, ako žive u srcu, videće da i one imaju sposobnost da rade onako kako mi radimo. Iskrena nacija će videti i osetiti da se neka druga nacija uzdiže ili se uzdigla na visok nivo svojim svesnim naporom, svojom težnjom da poboljša sebe. Iskrena nacija će onda upitati sebe šta nju sprečava da dostigne taj nivo, pa će videti da je to samo nedostatak entuzijazma, nedostatak napora.

Neki ljudi kažu da nekim nacijama nije pružena prilika. Hteo bih da kažem da to nije tačno. Šta je prilika? Prilika je svesno prihvatanje prisustva unutrašnje božanstvenosti. Neka nacija može da kaže da ja pala ili doživela neuspeh zato što nije imala podjednaku sposobnost ili podjednaku priliku. Ali, ja kažem da nije tako! Prilika je došla Odozgo; sposobnost je došla iznutra. Međutim, ta nacija nije iskoristila priliku, nije primenila svoju sposobnost. U ovom svetu nijedna nacija ne može ostati nezadovoljena ili neispunjena ako iskreno teži – to jest, ako njeni građani iskreno teže.

Moramo da znamo šta Bog želi od svake nacije. Bog želi da moje ruke rade, da moje oči gledaju, da moje uši slušaju, da moj nos diše. Ako neka nacija zaroni duboko unutra, videće šta Bog želi da ona bude. Ako mogu da postanem ono što Bog hoće da postanem, Bog će biti više nego zadovoljan. Ako Bog od mene želi da budem mrav, onda će biti zadovoljan mnome samo ako postanem mrav, a ne ako postanem slon. Uloga i cilj svake individualne nacije treba da dođe direktno iznutra, od Boga. Ako ja, kao nacija, hoću da uradim nešto za svet, hajde da zaronim duboko unutra i uradim ono što Bog od mene hoće da uradim, umesto da se takmičim sa nekom drugom nacijom koja radi nešto potpuno drugačije. Ako, kao nacija, mogu da postanem ono što Bog hoće da postanem, onda ću osećati da sam ispunio moje sopstveno postojanje i da sam ispunio Božiju Božanstvenost i Božiju Stvarnost. Ako hoću da se nadmećem, onda treba da se nadmećem sa mojim spostvenim neznanjem, sa mojim sopstvenim ograničenjima i vezanostima. Treba da nastojim da nadmašim sebe – moja sopstvna dostignuća – umesto dostignuća drugih nacija. Ako, kao nacija, imam slabosti, treba da nastojim da postanem snažan tako što ću te slabosti preobraziti i usavršiti. Ako sam bolestan, treba da se trudim da se izlečim, a ne da se oslanjam na drugu naciju da me izleči. Zasad su sve nacije daleko od savršenstva. Ali, svaka nacija ima sposobnost da bude apsolutno savršena, zato što poruka savršenstva boravi u svakoj naciji, seme savršenstva je posejano unutar svake nacije. Kao i svakom semenu, potrebno mu je vreme da proklija.

Nacija ima karmičku prošlost, pa kada se neki pojedinac rodi u nekoj naciji ili živi u toj naciji, on učestvuje u toj karmičkoj prošlosti i deli je. On takođe pomaže da se izgradi karmička budućnost te nacije. Zato, treba da znate da ako je neka nacija nerazvijena, to nije zato što nije imala prilika, već zbog nedostatka težnje ili nedovoljnog razvoja njenih stanovnika. Ako određena nacija ima neke dobre osobine, ili dobru sreću, ili neke loše osobine ili lošu sreću, to je zbog svesti ljudi u toj naciji.

From:Sri Chinmoy,Plameni talasi, deo 2, Agni Press, 1975
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/fw_2