Pitanje: Kako da gledamo Božijim Očima?

Šri Činmoj: Možemo da gledamo Božijim Očima jedino ako osećamo da smo svesno, stalno i sa puno ljubavi jedno sa našim Unutrašnjim Pilotom, Gospodom Svevišnjim. Pre svega, ako živimo u umu ili u vitalu, treba da se potrudimo da steknemo slobodan pristup najdubljim delovima svoga srca. A ako već živimo u srcu, onda treba da osetimo Prisustvo Onog ko živi u najvećoj dubini naše srca, Gospoda Svevišnjeg. Kad osetimo Njegovo Prisustvo, treba da odemo korak dalje i da osetimo da smo nerazdvojno, večno jedno sa Njim; da osećamo da sve što činimo, On čini u nama, sa nama i pomoću nas, a da mi to činimo u Njemu, sa Njim i pomoću Njega. Zato, ako hoćemo da uradimo bilo šta na svoju ruku, to će biti ozbiljna greška. Ali, ako hoćemo da uradimo nešto pomoću Njega, onda je najvažnije da uspostavimo svesno i stalno jedinstvo sa Bogom, Vrhunskim Pilotom.

From:Sri Chinmoy,Plameni talasi, deo 10, Agni Press, 1978
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/fw_10