Pitanje: Da li bi telo Ujedinjenih nacija trebalo da ostane fluidno, kako bi se duša Ujedinjenih nacija lakše ispoljila?

Šri Činmoj: Da, zaista je dobro da ne gledamo na život kruto. Ako imate fleksibilne ideje, ako se prilagođavate okolnostima, onda je beskrajno lakše ispoljiti istinu – ne samo ovde, u Ujedinjenim nacijama, već svuda. Spoljašnja stvarnost, odnosno spoljašnja svest, treba da bude fleksibilna, kako bi unutrašnja stvarnost mogla da se lako ispolji pomoću spoljašnje stvarnosti. Unutrašnja vizija može da se ispolji jedino pomoću spoljašnje oblasti ispoljavanja.

From:Sri Chinmoy,Plameni talasi, deo 10, Agni Press, 1978
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/fw_10