Pitanje: Da li će Svevišnji poslati više pravih lidera da pomognu da se podrže Ujedinjene nacije?

Šri Činmoj: Ne mogu sa sigurnošću da kažem šta će Svevišnji učiniti. Već smo videli dosta izuzetno dobrih lidera. Neki od lidera su i dobili priliku da vode, dok drugi nisu. Ali, ako bude potrebe za više lidera, Svevišnji će sigurno i dati više lidera. Međutim, ako lideri koji su već tu imaju sposobnost, dok se ostali mole za tu sposobnost na svoj način, onda cilj Ujedinjenih nacija neće uvek ostati nedostižan. U tom slučaju, nema potrebe da Svevišnji daje Ujedinjenim nacijama više lidera.

From:Sri Chinmoy,Plameni talasi, deo 10, Agni Press, 1978
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/fw_10