Pitanje: Kako Ujedinjene nacije budu evoluirale, da li će one postati manje politički, a više duhovni centar?

Šri Činmoj: Božanski politički centar i istinski duhovni centar nisu dve različite stvari. Trebalo bi da znamo da Ujedinjene nacije treba da budu i božanski političke i istinski duhovne. Kada su one istinski duhovne, to potpuno pokriva unutrašnje i spoljašnje postojanje stvarnosti. A tome je onda potrebno otvaranje da bi se ispoljilo. Božanska politika, koja je u posvećenim srcima pojedinih nacija, može tada u velikoj meri pomoći čovečanstvu.

From:Sri Chinmoy,Plameni talasi, deo 10, Agni Press, 1978
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/fw_10