Deo I: Pitanja i odgovori

FW 259-286. U novembru 1976. Šri Činmoj je zamolio članove Grupe za meditaciju da mu pošalju duhovna pitanja da bi odgovorio na njih tokom redovnih sastanaka grupe. Ovo su pitanja na koje je odgovorio 16. i 26. novembra 1976.

Pitanje: Da li Ujedinjene nacije svake godine pokušavaju da postignu nešto novo, ako je tako, šta su probale da iznutra i spolja postignu ove godine?

Šri Činmoj: Da, tačno je da svake godine Ujedinjene nacije pokušavaju da postignu nešto novo. Ove godine, 1976, pokušale su da postignu dve stvari: blistavu nadu i tragajući um i ispunjujće obećanje i posvećeno srce.

From:Sri Chinmoy,Plameni talasi, deo 10, Agni Press, 1978
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/fw_10