Pitanje: Kako da delegati i predstavnici u Ujedinjenim nacijama na najbolji način prenesu ideal Ujedinjenih nacija svom narodu u svojim zemljama?

Šri Činmoj: Delegati i predstavnici mogu najbolje da prenesu ideal Ujedinjenih nacija svom narodu tako što će navesti narod svoje zemlje da glreda na Ujedinjene nacije kao na drvo stvarnosti, a na svoju zemlju kao na čvrstu granu tog drveta stvarnosti, koja je predodređena da rađa svehraneće i sveokrepljujuće plodove.

From:Sri Chinmoy,Plameni talasi, deo 9, Agni Press, 1978
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/fw_9