Pitanje: Kako da posvetimo svoje živote duši Ujedinjenih nacija?

Šri Činmoj: Mi možemo da posvetimo svoje živote duši Ujedinjenih nacija tako što ćemo stalno osećati da je cilj koji su Ujedinjene nacije postavile pred nas nešto neuporedivo. Ujedinjene nacije se očajnički trude da ujedine slabe i jake, male i velike, nesrećne i srećne, moć uma i moć srca, moć tela i moć vitalne energije. Da ujedine, a potom uzdignu sve na jedan viši nivo svesti, to je bez sumnje neuporedivo obećanje koje Ujednjene nacije nude celom svetu.

From:Sri Chinmoy,Plameni talasi, deo 9, Agni Press, 1978
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/fw_9