Pitanje: Izgleda da postoji pokret za mentalno usavršavanje u kojem zemlje počinju da rade sa parapsihologijom i kontrolom uma. Da li je to korak koji nas približava srcu ili nas udaljava od srca?

Šri Činmoj: Parapsihologija i kontrola uma ne moraju obavezno pomoći iskrenom tragaocu. Ne može se reći da one ne mogu da pomognu, ali možemo da kažemo da one ne moraju nužno pomoći tragaocu koji veruje u srce. Čovek može da kontroliše um, ali od kontrole uma ili parapsihologije možda neće dobiti ni mrvu jedinstva sa stvarnošću, jedinstva koje srce lako može da stekne zahvaljujući svojoj težnji. Kontrola uma je jedna star, a prihvatanje srca i jedinstvo srca su druge stvari. Kontrolom uma čovek može da brzo napreduje u skoro svim oblastima života. Ali, to nije dovoljno da bi se steklo vrhunsko jedinstvo sa Bogom Tvorcem i sa Bogom tvorevinom. To, nesumnjivo, u izvesnoj meri pomaže tragaocu, ali to nije direktan način da se uspostavi jedinstvo sa vrhunskom Stvarnošću. Da bi se ostvarilo vrhunsko jedinstvo sa najvišom Stvarnošću, čovek treba da teži, treba da meditira i treba da se potpuno posveti.

From:Sri Chinmoy,Plameni talasi, deo 9, Agni Press, 1978
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/fw_9