Pitanje: Kakva je odgovornost tragaoca u Ujedinjenim nacijama?

Šri Činmoj: Odgovornost tragaoca u Ujedinjenim nacijama je da se moli i meditira – da se moli za one i meditira na one koji su služili i služe i dalje Ujedinjene nacije veoma posvećeno i duševno. Prethodni sekretari, Dag Hameršeld, U Tant i drugi koji su služili ili koji služe Ujedinjene nacije u bilo kom svojstvu treba da dobiju duševne molitve i zahvalnost od tragalaca koji sada služe Ujedinjene nacije. Isto tako, tragalac mora da se moli za sve zemlje koje pevaju pesmu jedinstva u Ujedinjenim nacijama, za svakog pojednog člana Ujedinjenih nacija. I još, tragalac u Ujedinjenim nacijama treba da se moli za one koji će služiti Ujedinjene nacije u budućnosti. To će reći, tragaoci bi trebalo da se potrude da povežu prošlost, sadašnjost i budućnost – prošlu slavu, sadašnje obećanje i buduća dostignuća. Tragalac treba da ujedini slavu, obećanje i dostignuća, a radi toga, on treba da se moli za duše koje su otišle ili za duše koje su služile Ujedinjene nacija u prošlosti, i za one koje i dalje služe, i za one koje će se pridružiti Ujedinjenim nacijama i pevati pesmu jedinstva u budućnosti.

From:Sri Chinmoy,Plameni talasi, deo 9, Agni Press, 1978
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/fw_9