Pitanje: Kako da mi, kao pojedinci, doprinesemo da se u celom svetu prepozna suštinsko jedinstvo svih velikih religija?

Šri Činmoj: Postoji samo jedan način na koji možemo da doprinesemo da ceo svet prepozna osnovno jedinstvo svih velikih religija. Najpre mi, kao pojedinci, treba da postanemo savršeni. Ako postanemo osobe koje vole Boga i sve vreme služimo Boga u čovečanstvu, onda će naše savršenstvo automatski ohrabriti druge da postanu savršeni. Kad mi postanemo savršeni, automatski će naše savršenstvo prožeti pripadnike drugih religija. Dakle, mi, kao pojedinci, treba da postanemo savršeni, bez obzira kojoj religiji pripadamo. Onda će naše savršenstvo proširiti miris, divni miris cveta božanstvenosti koji je namenjen svim religijama i onima koji vole religiju. Taj cvet je namenjen da ga svi cene i da izrastu u njega. Kad svaki pojedinac postane cvet svoje sopstvene božanstvenosti, svi će videti i osetiti osnovno jedinstvo svih religija u obožavanju konačne Istine u životu.

From:Sri Chinmoy,Plameni talasi, deo 9, Agni Press, 1978
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/fw_9