Pitanje: Kako religija može da prevaziđe uske poglede i počne da zaista prihvata sve druge religije kao prave i neophodne?

_Šri Činmoj: Religija kao takva ne može da prevaziđe te uske poglede. Jedino kad religija prihvati pomoć od duhovnosti, svog starijeg brata, moći će da prevaziđe takav uzak pogled. Religija vidi Boga, ali duhovnost čini da tragalac postane Bog. Religija može da stigne dotle da se veruje u Svetlost, pa čak i da se vidi Svetlost. Ali, duhovnost ide mnogo više, mnogo dublje. Ona pomaže tragaocu, ili sledbeniku religije, da izraste u samu Svetlost i da postane jedno sa Bogom-Svešću i sa Bogom-Svetlošću. Religija se zaustavlja na tome da vidi stvarnost; ona ne želi da izraste u stvarnost. Duhovnost vidi stvarnost kao i religija, ali potom hoće da pođe korak dalje i da svesno izraste u samu stvarnost. Zato je, ako duhovnost pomogne religiji, sasvim moguće prevazići sve uske poglede prisutne u religiji.

From:Sri Chinmoy,Plameni talasi, deo 9, Agni Press, 1978
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/fw_9