Pitanje: Kako postajemo svesni istine?

Šri Činmoj: Pomoću molitve i meditacije. U ovom trenutku, ovo telo, koje smatramo svojim, naša je jedina istina. Ovo telo, koje će živeti šezdeset ili sedamdeset godina, naš je život. Ali, kada se molimo i meditiramo, uviđamo da ovo telo nije čitavo naše postojanje. Naše celovito postojanje je život večni. Ovde na Zemlji sedamdeset godina mi igramo neku određenu ulogu; potom napuštamo telo i odmaramo se. Nakon nekog vremena, opet ćemo se vratiti na Zemlju da volimo Boga, da ispoljimo Boga. Kako možemo da večno budemo svesni onoga što imamo u sebi? Mi možemo da večno budemo svesni svog unutrašnjeg postojanja, svog unutrašnjeg života, jedino pomoću stalne molitve i meditacije. Kada nismo svesni te istine, to je kao da smo bolesni. Treba da uzmemo lek, a taj lek je naša težnja. Kada nismo svesni onoga što imamo, to znači da smo dobili neku vrstu bolesti. A da bismo izlečili tu bolest, potrebna nam je težnja.

From:Sri Chinmoy,Plameni talasi, deo 8, Agni Press, 1976
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/fw_8