Pitanje: Postoji li neka veza između svetlosti koju prima tragalac i svetlosti koju prima Zemlja?

Šri Činmoj: Svetlost Svevišnjeg se spušta na Zemlju u beskrajnom obilju. Zavisi od tragaoca da li će je prihvatiti ili odbaciti. U skladu sa svojom sposobnošću prijemčivosti, svaki tragalac prima Svetlost Svevišnjeg. Zemlja otelovljuje tragaoce, a istovremeno, tragaoci predstavljaju Zemlju, Majku Zemlju. Kad tragalac prihvati svetlost, ta svetlost odmah ulazi u svest Zemlje-majke u njemu. A opet, kad Zemlja primi Svetlost, kad majka primi Svetlost, ona je daje svojoj deci. Kad duša Zemlje prima svetlost, ona je deli sa tragaocima, svojom decom. A kad deca prime Svetlost, ona takođe tu Svetlost dele sa svojom majkom, Zemljom. Jednog trenutka sin zaradi platu; narednog trenutka majka zaradi platu. Potom oni dele svoja dostignuća među sobom.

From:Sri Chinmoy,Plameni talasi, deo 8, Agni Press, 1976
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/fw_8