Pitanje: Kako možemo da prevaziđemo da nas u životu motiviše ego i kako da prevaziđemo svoju egocentričnost?

Šri Činmoj: Mi možemo da prevaziđemo svoju egocentričnost i naš život motivisan egom ako jednostavno osećamo da pripadamo Jednom koji otelovljuje mnoštvo. Moramo da osetimo da je naše postojanje, samo za sebe, jalovo. Ma šta da radimo, ma šta da kažemo, ma u šta izrastamo, ma šta postižemo, sve je bezvredno ukoliko ne osećamo da pripadamo Jednom koji otelovljuje mnoštvo i da pripadamo mnoštvu koje treba da ispuni tog Jednog. Kada se molimo, kad meditiramo, treba da osećamo da su naša dostignuća smislena i plodna jedino kada nam je uspeh doneo posvećeni zajednički napor. Kad hoćemo da vidimo Božije lice bez naših prijatelja, bez naših dragih, treba da znamo da nas Božije lice koje tako vidimo ne može zadovoljiti. Ako ne povedemo članove svoje porodice do svog odredišta, nikad ne možemo biti zadovoljni. Mi pripadamo jednoj velikoj porodici, pa ako svesno i posvećeno povedemo članove svoje porodice, onda možemo doživeti ispunjenje i zadovoljenje. Na taj način možemo da prevaziđemo svoj ego, svoja egocentrična osećanja.

From:Sri Chinmoy,Plameni talasi, deo 8, Agni Press, 1976
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/fw_8