Pitanje: Može li meditacija da pomogne da se izleče fizičke bolesti, kao što je visok krvni pritisak?

Šri Činmoj: Kad meditiramo, mi svesno nastojimo da pođemo Izvoru, koji je potpuno savršenstvo. Meditacija znači svesno znanje o našem Izvoru. Naš Izvor je Bog, naš Izvor je Istina, naš Izvor je Svetlost, naš Izvor je Savršenstvo. Meditacija nas vodi našem Izvoru, a to je mesto gde nema nesavršenosti, gde nema bolesti. A gde je taj Izvor? Taj Izvor je u nama.

Kakav rezultat postižemo u spoljašnjem životu kad meditiramo? Naš um postaje miran i spokojan. Ljudima je gotovo nemoguće da steknu mir uma. A onaj ko nema mir uma je poput pravog prosjaka; on je poput majmuna u ljudskom telu. Ničim nije zadovoljan. Ali, ako postignemo mir uma makar i na sekundu, osetićemo da smo postigli dosta u životu. Kad imamo mir uma, naša vitalna energija ostaje mirna i naše telo ostaje mirno: a gde je mir, tu nema poremećaja. Bolesti postoje jedino u svetu brige, napetosti i konfuzije. Inače, ne može biti bolesti.

Dakle, meditacija je rešenje. Meditacija nam daje mir uma, spokoj uma. Kad um ima mir, sve patnje ljudskog života se mogu okončati. Kad je um spokojan, sklad neprekidno teče. Taj sklad ulazi u vital, a iz vitala ulazi u fizičko. Kad u našem sklopu postoji sklad, ne može biti bolesti.

Visok krvni pritisak, srčani udar i sve bolesti koje vidimo u Božijoj tvorevini predstavljaju napade nebožanskih sila. Te nebožanske sile možemo prevazići, možemo im se suprotstaviti jedino kada se predamo pozitivnoj sili. Kad meditiramo, mi se trudimo da postanemo savršeni kanali pozitivne sile. Ta pozitivna sila je svetlost, a negativna sila je noć tame. Pozitivna sila je ljubav, ne mržnja. Pozitivna sila je verovanje, a ne neverica. U svakom trenutku našeg života pozitivna sila nam pomaže zato što nas ona svesno vodi Izvoru, našem cilju, koji je savršenstvo.

Ako nam je um tih i smiren, ako nam je vitalna energija dinamična, ako je naše telo svesno šta radi, onda se nalazimo u palati zadovoljstva u kojoj ne može biti bolesti, ne može biti patnje, ne može biti nesavršenosti, ne može biti prepreka našem trajnom miru, trajnoj svetlosti, trajnom zadovoljstvu. Meditacija je sredstvo; ona je način; ona je put. Ako idemo tim putem, stižemo do svog odredišta, koje je potpuno savršenstvo.

From:Sri Chinmoy,Plameni talasi, deo 8, Agni Press, 1976
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/fw_8