Pitanje: Kako možemo da pomognemo pilotima Ujedinjenih nacija – generalnom sekretaru i direktorima?

Šri Činmoj: Pilotima Ujedinjenih nacija potrebna je naše služenje, ne pomoć. Čim upotrebimo termin „pomoć“, u nas ulazi neka vrsta egocentične zamisli. Ako pomažemo nekom, to znači da smo u nadmoćnom položaju. Kad pomažemo, osećamo da smo korak ispred ili korak više od onih kojima pomažemo. Ali, ako služimo nekome, tada svoju sposobnost nudimo sa poniznošću, zahvaljujući našoj ljubavlju ispunjenoj brižnosti i jedinstvu. Hajde da koristimo pravu reč, „služenje“.

Kako da služimo generalnom sekretaru, koji je glavni pilot Ujedinjenih nacija i drugima koji su visoki autoriteti u Ujedinjenim nacijama? Nazovimo ih junacima-ratnicima Ujedinjenih nacija, zato što se oni na bojnom polju života bore za svetsku harmoniju, za svetski mir i svetsko savršenstvo. Ti članovi naše porodice su krenuli da se bore protiv nebožanskih sila, sila koje odvajaju, sila koje ne žele sklad u svetu. Oni su naša braća, možemo reći. Naša braća su otišla na bojno polje da se bore, ali mi nismo otišli; ostali smo kod kuće. Svevišnji nije odabrao nas da se borimo.

Mi, međutim, možemo da poslužimo istom uzvišenom cilju u njima pomoću naše stalne molitve i dobre volje. Naša je dužnost da se potrudimo da stvorimo za našu braću uspeh i pobedu. Naše molitve će nesumnjivo biti dodatna snaga za njih dok se bore protiv nesklada, konflikata i loših sila koje odvajaju nacije od sveta. Naša unutrašnja molitva je vrhunski važna i ona im znatno pomaže. Oni čine nešto za sebe, za nas, za čitavo čovečanstvo. Zato je naša dužnost da se iznutra i spolja molimo za njih kod kuće, ili gde god da smo.

Upravnici Ujedinjenih nacija služe čovečanstvu u svetskoj areni. Mi takođe možemo da služimo u skladu sa našim sposobnostima. Oni to čine u velikim razmerama, u skladu sa sposobnošću koju imaju, a mi to činimo u ograničenim razmerama u skladu sa sposobnošću koji imamo. Naša molitva je takođe solidna snaga. Tu solidnu snagu, koja potiče od naše posvećenosti svetu, možemo da im ponudimo iznutra.

From:Sri Chinmoy,Plameni talasi, deo 7, Agni Press, 1976
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/fw_7