Pitanje: U našim kancelarijama, ljudi iz Ujedinjenih nacija misle o Grupi za meditaciju kao o jednoj porodici. Da li takav stav pomaže?

Šri Činmoj: Ovde, u Ujedinjenim nacijama, mi nastojimo da imamo jednu svetsku porodicu. Ako možemo da imamo osećaj porodice, makar i sa četrdeset ili pedeset članova, to je veliko dostignuće. Naš stav nije dogmatski. Mi ne kažemo: ako ne prihvatite našu Grupu za meditaciju, nećete moći da odete u Raj, ili: ako ne prihvatite našu Grupu za meditaciju, u vašem životu neće biti savršenstva. Tako nešto nikad nećemo reći. Mi se jedino molimo i meditiramo i nastojimo da ponudimo naše posvećeno služenje. Naša porodica nije religija; naša porodica je samo svesna posvećenost Svevišnjem u svakom pojedincu. Zahvaljujući našoj molitvi i posvećenosti formirali smo jednu malu porodcu. Mi ne propovedamo niti zagovaramo nijednu određenu religiju. Ali, ako drugi osećaju da imamo jednu slatku, skladnu porodicu i da im ta porodica ni na koji način ne stoji na putu, onda nam se i oni mogu pridružiti ako žele. Danas je naša porodica mala, ali će sutra ona postati velika, veoma velika. To će se dogoditi ne zato što mi preobraćamo ljude, već zato što smo inspirisali ljude da vode jedan bolji život, život koji više prosvetljuje i ispunjava.

From:Sri Chinmoy,Plameni talasi, deo 7, Agni Press, 1976
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/fw_7