Pitanje: Da li je to zato što u ljudskoj zahvalnosti i Božijoj Samilosti postoji osećanje jedinstva? Da li su zato te dve osobine tako sveobuhvatne?

Šri Činmoj: U jedinstvu dobijate sve. Dete je uspostavilo jedinstvo sa svojim roditeljima, pa zna da će dobiti sve. Ako roditelji imaju materijalnu moć ili bilo koju moć, bilo koju sposobnost, sve je to detetovo: roditelji će mu to dati. Ako ste jedno sa nekim, to znači da su sve njegove osobine vaše i obrnuto. Vaše oči su jedno sa vašim nogama i rukama. Vaše ruke žele da urade nešto na nekom određenom mestu. Vaše oči vam pokazuju kako da stignete tamo, a vaše noge vas odnesu. Baš zato što je među svim vašim ekstremitetima uspostavljeno jedinstvo, oni se međusobno dopunjuju i ispunjavaju. Zato, ako uspostavite jedinstvo sa Božijom Samilošću zahvaljujući svojoj zahvalnosti zbog Božije Samilosti, onda ćete u Božijoj Samilosti dobiti sve.

A opet, ako vam je izuzetno teško da stalno mislite na Božiju Samilost ili svoju zahvalnost, onda pokušajte da iznesete u prvi plan pojedinačne aspekte Božije Sposobnosti. Ako je ono što hoćete Božija Moć, onda se koncentrišite na Božiju Moć. Ako hoćete unutrašnji plač, koji vam je potreban, onda pokušajte da njega iznesete na površinu. Ili, ako vam treba iskrenost, pokušajte da je dobijete. Sve što vam treba, pojedinačno iznesite na površinu.

Ako je, međutim, prisutna zahvalnost, onda ćete unutar zahvalnosti naći moć, iskrenost, jednostavnost i sve božanske osobine, zato što zahvalnost znači jedinstvo. Bog je odigrao svoju ulogu davanjem; vi ste odigrali svoju ulogu iskazujući svoju zahvalnost. Dajući, Bog je pokazao Svoje jedinstvo sa vama; a nudeći svoju zahvalnost, vi ste postali jedno sa Njim.

From:Sri Chinmoy,Plameni talasi, deo 7, Agni Press, 1976
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/fw_7