Pitanje: Kako da zadržimo unutrašnju smirenost na poslu na kojem vlada atmosfera sa mnogo pritiska?

Šri Činmoj: Vi možete zadržati unutrašnju smirenost, ma šta da se dešava u vašoj kancelariji ili ma koliko loših sila u kancelariji nastoje da vas napadnu. To možete da uradite pod uslovom da osećate da sile koje vas napadaju nikako nisu dorasle vašoj ljubavi prema Svetlosti.

Uzmimo da je napad sila tame. Kada ste u kancelariji, stalno vas napadaju sile sumnje, koja je predstavnik tame. Ako osećate da nemate ništa čime biste prekinuli te sile, onda ste potpuno izgubljeni. Trebalo bi da osećate da je u vašem srcu nešto što se zove Svetlost – bezgranična svetlost – i da je taj bezgranični sjaj nesumnjivo moćniji od napadača. Ta Svetlost koju imate u sebi lako može da preobrazi te sile. Kad tama svesno ili nesvesno uđe u Svetlost, ona će sigurno biti preobražena. Vi ćete to moći da osetite baš zato što se molite, zato što meditirate, zato što hoćete da uvećate svoju ljubav prema Bogu svakog dana, svakog sata, svakog minuta, svakog sekunda. Svakog sekunda vi ste svesni Božijeg prisustva u svom srcu, pa možete biti sigurni da otelovljujete Svetlost i da ta svetlost u vama stalno raste. A ako vidite stalni rast božanske Svetlosti u svom srcu, to znači da u vama postoji nešto besmrtno što se nikad neće predati lošim silama.

Te loše sile dolaze spolja; a unutra, najsnažnija sila, najmoćnija sila je Svetlost. Kad ste u stanju da iznesete svoju najmoćniju silu, Svetlost, na površinu, onda ćete, na svoje veliko iznenađenje, videti da će spoljašnje sile smesta popustiti, zato što je ta unutrašnja sila u stalnoj komunikaciji sa Izvorom, Svemoćnim Apsolutom. Dakle, što više budete mogli da uvećate svoju unutrašnju Svetlost, koja je božanska sila, to pre ćete videti da će se spoljašnje sile koje vas napadaju preobraziti u Svetlost. Kad tama svesno ili nesvesno uđe u Svetlost, ona će se sigurno preobraziti.

From:Sri Chinmoy,Plameni talasi, deo 6, Agni Press, 1976
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/fw_6