Pitanje: Šta je Bog? Gde je On?

Šri Činmoj: Bog je svuda. Ali, ako Ga mi ne vidimo ili ne osećamo u svojim srcima, onda nećemo moći da Ga vidimo nigde. Prvo treba da Ga vidimo u sebi i da razgovaramo sa Njim u našim srcima. Ako to uradimo, onda ćemo moći da vidimo Boga i na drugim mestima. Ako Bog nedostaje u našim srcima, onda nećemo moći da vidimo Boga nigde i nećemo moći da razgovaramo sa Bogom ni da se družimo sa Bogom.

A šta je Bog? Bog je i sa oblikom i bez oblika. On je čista energija, a istovremeno, On je veoma blistav oblik. On je beskrajna energija i energija bez početka; On je takođe i veoma blistav oblik. Bog je istovremeno i voda i led. Neki ljudi vole vodu, dok drugi vole led. A opet, neki ljudi ponekad vole da piju vodu, a ponekad vole da uzmu led.

To zavisi od tragaoca i od toga šta on hoće. On možda hoće da vidi Boga u ljudskom obliku – ali kao apsolutno božanskog, vrhunskog, savršenog. On oseća da će mu biti lakše da prepozna Boga ili da ostvari Boga ako postoji oblik. Zato voli da vidi personalnog Boga. A opet, ako neko kaže da hoće da prevaziđe personalnog Boga, da prevaziđe oblik, da prevaziđe dualnost i da uvek ostane u beskrajnom Miru, Svetlosti i Blaženstvu, i to se može učiniti. A taj isti tragalac možda će ujutru tražiti Boga sa atributima i oblikom, a uveče plakati za Bogom kao bezobličnom, bezgraničnom energijom.

From:Sri Chinmoy,Plameni talasi, deo 6, Agni Press, 1976
Izvorno sa https://rs.srichinmoylibrary.com/fw_6